Месечне архиве: септембар 2019

ПОБЕДА У СТРАЗБУРУ: СРБИЈА ДА ПЛАТИ РАДНИЦИМА ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Европски суд за људска права наложио је Србији у две пресуде да плати 2.000 евра сваком од 28 бивших запослених у државним фирмама због кршења права на суђење у разумном року, када су пред домаћим судовима тражили заостале зараде.


Извор: Нова економија

http://www.sindikat.rs/aktuelno.html#1980