Архиве аутора: sindikat

ПРЕСТАНИМО ДА ЋУТИМО О РАЗЛИЦИ У ЗАРАДАМА ИЗМЕЂУ МУШКАРАЦА И ЖЕНА

У Европској унији би требало да се отвореније говори о евидентној разлици у платама између мушкараца и жена, чиме би се допринело да се та неправда исправи.
У саопштењу Европске конфедерације синдиката, издатом поводом 8. марта – Међународног дана жена, наводи се да је транспарентност право решење за смањење тих разлика.
“Поједине землје су већ предузеле кораке у том правцу. Време је да се на нивоу ЕУ уведе закон о транспарентности плата”, истиче се у саопштењу. Извор ССССрбије

Право запослених у установама образовања на накнаду за долазак и одлазак са рада

MИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
министру Бранку Ружићу
БЕОГРАД

Овим путем обраћамо Вам се у име Синдиката образовања Србије, Београд, Дечанска бр. 14/VI  у вези са проблемом остваривања права запослених на накнаду трошкова одласка и доласка рада.

Наиме, одредбом члана 189., ставом 1., тачком 6) Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за превоз запослених.

Запослени у основним, средњим школама и домовима ученика остварују право на долазак и одлазак са рада у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика. Дакле, накнада за долазак и одлазак са рада запосленом припада у складу са наведеним прописима.

Одредбом чл.118. ,става 1. тачке 1) Закона о раду  („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014,13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) је прописано да „Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду и то за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз“.

Наставите са читањем

Изборна скупштина

16.Јануара 2020 одржана је изборна скупштина ССССрбије за Општине Алексинац ,Ражањ и Соко Бања.На седници је конституисан нови сазив чланова већа и једногласним тајним гласањем за председника ССССрбије за Општине Алексинац ,Ражањ и Соко Бања је изабран Добрица Ранђеловић.Седници је присуствовао и Председник Синдидиката Грађевинаца и члан Председништва ССССрбије Саша Тарлаковић

Веће СССС негодује због поскуљена цене струје

У условима када у Србији и даље знатан број грађана нема посла, док многи напуштају земљу тражећи боље услове и веће плате, а већина грађана не може да живи од свог рада, бројна „ситна“ повећања цена основних животних намирница, која су се десила током године, и најновије поскупљење струје, неминовно ће довести до раста цена робе и услуга.
Незадоволјство овим повећањима, које и далје слаби куповну моћ већина грађана, СССС поткрепљује упоредним показатељима које говоре у прилог да се не може једнострано и изоловано посматрати цена струје за приватна домаћинства од нивоа зарада и укупних трошкова живота. Наиме, по свим статистичким показатељима, минимална зарада већ сада је за 10.000 динара мања у односу на минималну потрошачку корпу, а просечна зарада за близу 20.000 у односу на просечну потрошачку корпу.
Савез подсећа да су просечне зараде у реалном сектору ниже за скоро 4.000 динара од просека у Србији и да више од половине запослених прима зараду до 41.500 динара месечно.

Забрана рада недељом

Покренули смо онлине анкету са питањем „Да ли подржавате иницијативу Самосталног синдиката трговине Србије за забрану рада недељом у делатности трговине?“ и видљива је на десном одељку насловне стране. У анкети се може гласати за једну од две понуђене варијанте:

ДА (подржава се иницијатива да се забрани рад недељом)
НЕ (не подржава се иницијатива да се забрани рад недељом)

ПОБЕДА У СТРАЗБУРУ: СРБИЈА ДА ПЛАТИ РАДНИЦИМА ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Европски суд за људска права наложио је Србији у две пресуде да плати 2.000 евра сваком од 28 бивших запослених у државним фирмама због кршења права на суђење у разумном року, када су пред домаћим судовима тражили заостале зараде.


Извор: Нова економија

http://www.sindikat.rs/aktuelno.html#1980

Саопштење за јавност

Поводом шиканирања запослених у Републичком геодетском заводу, али и свакодневних притисака на чланове синдиката у многим другим предузећима, Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност“ су одлучили да не присуствују седницама Социјално економског савета док се не закаже тематска седница на којој ће се, кроз дијалог, приступити решавању проблема и заштити запослених.

http://www.sindikat.rs/aktuelno_files/vesti_pdf/saopstenje_1jul19.pdf