Извештај Европске кофедерације синдиката

Најновији извештај Европске конфедерације синдиката (ЕKС) открива да су самозапослени – и поред чињенице да већ представљају десетину целокупне радне снаге у Европи – лишени многих права која уживају остали запослени. У неким земљама Уније није им дозвољено да се учлањују у синдикате; не могу колективно преговарати о платама и условима рада; немају приступ благодатима социјалне државе, као што су одсуствовање у случају болести, давања за случај незапослености, породиљско одсуство и пензија.
Извештај посебно истиче негативне примере Бугарске, Мађарске, Пољске, Румуније, Турске и Србије где самозапослени не могу постати чланови синдиката. У Немачкој, Шпанији, Холандији, Шведској, Данској, Ирској, Белгији, Италији и Великој Британији закони који регулишу конкуренцију ограничавају категорије самозапослених који могу да преговарају колективно или отежавају усаглашавање око висине примања позивајући се на то да радници морају да имају једног послодавца.
У Белгији, Бугарској, Kипру, Француској, Немачкој, Италији, Летонији, Литванији, Холандији и Норвешкој, самозапослени немају приступ фондовима за осигурање у случају незапослености.
Ако им се и дозвољава да колективно преговарају, најчешће се ту ради о новинарима, естрадним уметницима и запосленима у култури. У већини земаља потпуно се, међутим, заобилазе гране у којима је број самозапослених изузетно велики, као што су пољопривреда, шумарство, рибарство, грађевинарство и трговина на мало.
ЕKС истиче да с једнаким жаром брани права запослених и самозапослених којима пружа правну помоћ и помаже око обуке, учлањује их у синдикате и укључује у колективне преговоре. Највећу препреку у тој борби представљају закони о конкуренцији које послодавци, у покушају да спрече повећање плата самозапослених и побољшање услови у којима раде, злоупотребљавају.
Извештај се завршава апелом европским институцијама од којих се тражи да уклоне све препреке колективном преговарању самозапослених и израде законски оквир који ће регулисати положај свих радника, без разлике. С друге стране, од националних влада очекују се мере против лажног самозапошљавања и укључивање свих радника у систем социјалне сигурности.