Подршка Већа СССС запосленима у Геодетском Заводу

Веће Савеза самосталних синдиката Србије даје пуну подршку активностима које води Штрајкачки одбор Републичког геодетског завода у борби за бољи материјални и социјални положај запослених.
Веће је, на данашњој седници, констатовало да су Самостални и Синдикат Независност, нажалост, принуђени да се штрајком, као легалним средством синдикалне борбе, изборе за нарушена права и статус радника Завода.
Веће СССС захтева од надлежних органа да се, кроз преговоре, пронађе оптимално решење и систематски реши проблем зарада и примања запослених у Заводу.
Савез самосталних синдиката Србије ће и убудуће пружати подршку свим синдикалним акцијама које се буду водиле, а које за циљу имају бољи живот запослених.

СССС за општине Алексинац ,Ражањ и Соко Бања дају пуну подршку штрајкачком обору синдикалне организације службе за катастар и непокретности Алексинац.