Potpisan Kolektivni ugovor

U kompaniji “Magna Seating” d.o.o. Odžaci juče je potpisan Kolektivni ugovor kod poslodavca. Ugovor su, nakon pregovora i više sastanaka, potpisali predstavnici Sindikalne organizacije samostalnog sindikata ”Magna Seating” Ožaci, ogranak Aleksinac, i menadžment te kompanije. Ugovoru je prethodio protokol o socijalnom dijalogu, zaključen 24.07.2021. godine, sa Samostalnim sindikatom tekstila, kože i obuće Srbije.
U ime Sindikalne organizacije, kolektivni ugovor su potpisali Đurđa Dević i Slavica Bogdanović.