ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Циљ доношења посебног Закона о раду за запослене у јавним службама јесте слабљење положаја радника и синдиката одвајањем судбина различитих група радника. Једна правила ће важити за јавне службе, а друга за тзв.реални сектор. Тако подвојени радници (и синдикати) имаће мању снагу уз истовремену могућност изазивања међусобног сукобљавања радника и синдиката.

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗА РАЗГОВОР СА СИНДИКАТИМА

PRIMEDBE 11 maj[1]